juli 2010

konsertkanskjekatastrofelimerick

Et lite litt ulystig men absolutt lystbetont lysttillystenlimerick om det å gjøre noe man ikke har lyst til fordi man har lyst til å ha lyst til det og fordi man ser lyst på at det ser lyst ut for ...

kusk

fire hestehoder langfire hestehoders ganghodeløs sangbisselets rangfire hesteledd i lenkefire hesteledders enkeermeløst krenketleddløsheten skjenketfire hestehover hevesfire hestehover streveshovsk...

jaktet.

ti deg!hvem jeg?nei du!hvem der?jo da!hvor hen?still deg!jeg nei?hvor fra?jag meg!jag i meg?meg i jaget.nei til jaget!ja til neiet!jag for jaet.nei fornektet.du nekter?nekt for neiet?nekt til nekte...

flar.

trekk pustendyptblås meg vekkfyll brystettungtgi meg vindta lufteninnslipp meg utla meg farelindres av luftenvinkes med vindensom et blad med blesten.

afri.

kjøp deg frikjøp ditt alibiditt alibi for fridin amnestija!alibi var hva du saamnesti var hva du ville hafri var det det gafri fra hva?fri fra det du ville hasom du ikke torde tadet å ha det braså ...

bowlingtorsdagstursutkastlimerick

Et lite torsdagsturslimerick av varierende kvaliteter da den stammer fra utkastboksen men som dog kastes ut i anledning at jeg kastet meg selv ut fra torsdagsturen i dag og har behov for å rydde i ...

lov.

Aksel Sandemose mente at alle mennesker er født med en "iboende ondskap og evne til å trykke hverandre ned". Han skrev en helt konkret lov med ti faste punkter. Påminnelser i lovbunden form for å t...

bønn

stå støtt min due. jeg ber for deg. stand. støtt. du vil fly.jeg vil vente. du vil lande. vi vil.

hadde hatt.

hvor ble du av?nei!jeg hadde deg johermellom disse to henderholdt jeg ikkehardt nok?var ikke fingrenesterke nok?hadde jeg ikketak nok?var ikke min ryggrak nok?eller var det ikkeverdt nok?formellom ...

støytist.

jeg håper jeg sa noe braat jeg ga deg det du ville hafor alt hva jeg saalt hva jeg gavar det jeg trodde på daall min sannhet i lamen husk hva jeg saat støy og stemmer kan meg bedrafor tross eden je...

klesposetakkelimerick

Et lite lett men ikke lettlest og langtfra tungtveiende kvalitetslimerick om det tunge det kan være å bli tyngre men som er lettere om man gjør det tunge å lette skap og hode for tunge og lette tin...

fast.

alle mine tråderalle mine nettalle mine vrangealle mine rettalle mine vingeralle mine vindualle mine vendingeralle mine snualle mine tvinnalle mine knuteralle mine spinnmine absolutteralle i mitt s...

bare.

tenkå kunne være som degtenkå kunne gjøre som degtenkå kunne leve som degtenkå kunne føle som degtenkå kunne tenke som degtenkå barevære normaldet ville være et mirakel for meg.

slumresnutt.

En borgbyggekloss av de gode om en av livets virkelig verdifulle små goder men som desverre har sin pris og sin forgjengelighet men gledelig nok nå etter hvert sin tilgjengelighet.brutalt blir min ...

tanketenkingsborgbyggekloss

byggeklosser er jo tanker småen bit av en borgbyggers tanketrådog det jeg plutselig tenkte nåer at hva er egentlig en tanke så?for vi sier jo at en tanke kan være vond eller godstor eller liten og ...

radiobølgeborglimerick

Et lite loddrett bølgerett altfor langt og av bølgende kvaliteter og dermed ikke helt på bølgelengde radiobølgelimerick om å være på en opptursbølge men vite at det kan komme en nedtursbølge og at ...

dråp

en liten dråpevær så snillen liten dråpejeg har jo vært snillen liten dråpejeg ber deg, vær så inderlig snillen liten dråpejeg har jo sittet stillen liten dråpedet er alt jeg vilen liten dråpevær s...

tiltrengttreningsantrekklimericktakk

Et lite limerick om det å jobbe innen psykiatrien og da skulle støtte opp om pasientenes vei til et normalt liv. Livet består av så mange sider og dermed mange som skal trenes på og plutselig skull...

barnmeget.

heidet er meghar du glemt meg?jegkan jo detglemmesgjemmesoversesigonerersdyttes vekkskyves unnabegraves til og medmenjegkan aldriforsvinnefordet er megglemt av deggjemt av degoversett av degignorer...

satsskrekksavskrekningslimerick

Et lite og du er sikkert lei av å høre det alt for langt limerick om det å avskrekke en skrekk som egentlig skulle avskrekkes men som ga dobbelt så mye skrekk fordi skrekken ble bekreftet i stedet ...

selvforskyldt.

se, han har hodet under vann!for en tåpete mannhan vet da utmerket godt at han drukne kanhva sier han?hjelp meg inn til strand?glem det, det var han selv som forlot landhan kunne stått her i tørr o...

bedår mari

En liten takkeborg til en vakker venninne som i dag var vertinne for en surfers søndagslunch. En helt normal ting å gjøre. Men det åoppføre seg normalt i en virkelig verden er det mest unormale og ...

hvått.

vakkert hvittså lenge det er renthva sånår det hviteblir grått?favnende myktså lenge det er trygthva sånår det mykeblir stygt?forløsende våttså lenge det er nært grunnhva sånår det våteblir en feng...

m.

måtte det være dumåtte det være deghvem som helst andre ville snudd og blitt leimen du kommer igjenigjen og igjennekter la meg være alene med min verste vennsamme hvor hardt jeg stenger dørenkommer...

embrace.

gror det i deg en evneet engasjementen energidu ikke har tort å sette fri?kanskje er du redd for det ikke bra nok skal blihva de betydningsfulle andre vil sieller at hva som vokser i deg ikke er av...

angstanføll.

en stall i lys lueunder flammens trueknistrende kvestende stikkende heteglødende gnister opp fra halm og hvetestallen er tomingen dyr i noe rommed unntak av bakerste båsder står en ung fole glemt i...

telletvangtullborg

En liten lett talltullete men littall seriøs borg om det en tvang som talløse tallfulle mennesker sliter med men som et alfor lite antall vet at man kan bli helt tallfri fra og det er det som telle...

syklubbgrillingspermisjonsklosser

Et syklubbmøte med både kaos og kos, fortalt i både limerick av vinglende kvalitet, bilder av varierende kvalitet, kursiver av velkjent kursivitetskvalitet som jo er seg rimelig gitt, men med kvant...

keivkjent.

jeg er ikke keivhendtmen i nattble jeg keivbekjenthva en hånd har å sihva en stift av kull kan gihva sinnet har glemthva smerte har gjemthvordan et ark kan blihvordan fingre kan glihvordan det kan ...

111

En byggekloss av de gode i håp om at jeg en dag vil bygge noe bedre enn rotteredet som bygges baklengs på råtnende grunn. 1 år.1 måned.1 dag.1 jente.1 bestemmelse.1 død for 1 handling.1 seier.1 suk...

råtter.

råtnenderotterrøskerroenutavmegen rotte pepen rotte sneken rotte pilteen rotte klorterottene gjør sitt inntogleter etter husrottene er på veivil under huden på megen rotte beten rotte skreken rotte...

velgsvelg.

de største kamelene jeg må svelgeer når jeg blir tvunget til å velgejeg vrir meg som en mark på en kroknår valgvillrede setter kropp og sinn i kokfor angsten er alltid av verste sortnår jeg føler a...

misforgå.

du banker påjeg svarer nei, ikke nåikke misforstådet er bare at jeg ikke orkerog vil at du skal gå.jeg vet du vil godtdu vil hjelpe meg med hva jeg ikke har fåttjeg har ikke misforståttlikevel tenk...

putballtorsdagsturlimerick

Et ikke så veldig lite med andre ord for langt og dermed heller ikke av ekte limerickkvaliteterlimerick om det å komme hjem til gamlebygda på torsdagstur men ikke være noen dugelig hverken lag- ell...

diffust todimensjonalt

Billedterapi onsdag 21.07.2010.hva er viktig i livet ditt?spør billedterapeutenta et arkgå ikke rundt grautengrip en penselgi tankene malingsbrenselføl ingen skjenseldra på tankene kjenselstill deg...

glemt.

på trappen alene og forlattdu har sittet der i hele natthvit og kald med små sprukne skåren bunn med sorg og sårhadde det ikke vært for at du ikke kan pustehadde det ikke vært for at du ikke kan ru...

tro ro.

jeg kan nesten ikke trohva jeg føler i kvelder det dette man kaller roinne i seg selv?jeg kan ikke fattedet føles som jeg har fått frijeg prøver å roen skattesette pris på denne tiddette lille frim...

tulipantrekktakkelimerick

Alle gledesmonner drar, og noen trekker. Et lite trekktakkelimerick til en flott kvinne som alltid klarer å trekke fram et smil på et trukkent ansiktstrekk men som i dag trakk fram et trekk av vesk...

tranlimerick

Et lite morgenlimerick om det å ha daglige morgenrutiner som kan gi litt merkelige miner men som er fiskfriske og antiriske og regelrett tutende helsebringende.En omegamorgenrutinegladlaks innlagt ...

frifinnelse.

finn meg om jeg er verdt finne om jeg finnes finn ut om jeg kan finne veien ut eller fram finn ut av megfinn fram i megfinn verdi i megneila meg finne ut av megla meg finne framla meg finne verdi ...

mangeldimensjonalt todeltdimensjonalt

Jeg ville ikke i billedterapi i dag. Jeg ville ingenting i dag. Ønsket gjemme meg. Forsvinne. Være inne. Innad. Slippe vende ut mot verden. En verden jeg ikke mestrer. En verden jeg ikke føler meg ...

er

jeg hareller eren bristerer blitt bevisthartapte til sistjeg erikke harer en brister bevist.

fringenting.

villefullstendig stillhetet intens intethetbetyfullstendig frihetjeg ville fylle med ingentingfor å få stillhetfor å bli frifra å betybetyr detat jeg vil bli frieller at jeg betyrfullstendigingenti...

tidgi meg

vær så snillstansjeg klarer ikke henge medjeg har ikke sjansikke tidikke stedikke være medjeg får det ikke tilsamme hvor mye jeg vilsnilleventjeg kommer for senttilgi megtidgi megtidfri megbefri meg.

treninggsøvingsettertidslimerick

Et lite umuntert og ikke av stor kvalitetslimerick men med viktige poenger om det å måtte minne seg om å ikke forstille seg eller innbille seg at man er verdensmester men mestre en bit av verden om...

19.jul.2010

konsekvent inkompetentrapid uraffinertdiffust dualisertsurrealistisk realismesvinsk innseelsesismesju sekunder i eventyretseks liv i ueventyret.

vipepip

hei lille vipetakk! jeg hørte deg pipemidt i min tunge innadvendthetslapp sangen din inn med en lettenhetet vips av vissheten søkende sikkerhetom at når man klarer åpne sitt øreom ikke bare for mer...

inn.

stopp beklagerher er det stengtjeg vet ikke hva det vardu hadde tenkther finns hverkenskrekk eller skamfor hit når ingenfølelser framstopp stans det er slutt det er stengtveien er sperretbruen er s...

treningsøvingslimerick

Et lite som vanlig litt for langt limerick om det å skulle prøve seg på et treningssenter igjen og være livende redd for både det å dra dit og det å være der og det å dra derfra og i det hele tatt ...

livsgnist

au!jeg brant meg visstpå en liten gnistdet svednei, ikke kjøl det nedjeg håper jeg fåret mørkerødt brannsårfor det var en gnistav noe godt visstet verdifullt glimt av gledesom er borte alleredede f...

god natt.

kjære lille jenta mihør hva din mor har å sidin stemme er spakrøsten er svakdu trenger hvile min skatt du må sove i sengen i nattkjære datter kjære degden som sover synder eiå sove er godt også for...

humletanker

En liten tungtveiende dog lett tullete humleborg for å letne en tung stund om det å la tunge tanker fly så det ikke skal bli så tungt men siden tanker ikke har vinger men heller virker gro fast tar...

godtkjenning

En liten og godthåpningsfull godkjenningsborgbyggekloss av de gode om å ikke ville godta at man ikke klarer godta det gode og gjøre godt mot seg selv.godta meg eifor den jeg erfor det er ikke godtm...

vanvalgvelgeiveriverdenvalgt.

Vanvelkommen til et viljens virvar i en verdensvalgvillredet vender. Et virvar av ord til det skjønneste på jord. Til en sønn av en bror. Fra en vilskens reder som elsker sin vidunderlige Iver men ...

medmeglighet.

dudet er ikke degdet er megsa jegheisa duog så på megdet vet jegvet du?sa jegog glemte megså på degjasa dujeg vet det ikke er megjeg vet at det er degfor jegjeg har vært degvært derder du erså nå k...

mikkels minus.

mikkel revrevnet revsatt og skrevskrev og skrevpå ei lita tavleei lita torturtavletavla sprakksprekk i altmikkel skvattskrekk totaltskrek i transløp i kranstavla hanssiste sjansfor mikkel måtte skr...

lapp.

lull meg innjeg fryserlull meg innjeg er reddlull meg innjeg er slitenlull meg inni et pledd.

legglimerick

Trøtt og kald og trist som gråstein trengte jeg en tur ut og bestemte meg for å kjøpe røyk til meg og onkel Knut. Jeg er gråstein mens han er skorstein så det var uansett tiltrengt tross trøttrengt...

snutetro.

det var en gang et lite eggbalanserte på en knivseggdet ville fallemen mot hvilken vegg?det var en gang et lite ekorntrippet rundt en kristorndet ville stikke segmen på hvilken torn?det var en gang...

trollborgbrekk

jeg skrev engang en trollborgfull av glede så frisk og frekkhåp er nå byttet ut med sorgdet glade smilet er visket vekkdet sies jo at solskinner trollenes store forskrekkerat de i sola får steinski...

brent.

det tente lysetbrant utsolen som jeg mot mystetok skyene tilsluttjeg sakket akterutbegynte å frysebrant utsom det tente lyset.16.07.14.35.

ta takk.

til en stødig vakring som gjør alt for at dette jeg skal ha det bratil et gavmildt hjelperhjerte ved navnet Maria.takk for alt du siertakk for alt du satakk for alt du girtakk for alt du gamen inge...

til a.

et skrik var det du fikkda vi nedover alléen gikkdu hadde kanskje forventet et smil eller et nikket vennlig blikkikke et høylydt rop fra noen i panikki skam over sin uskikkover sitt eget verdensbli...

hvit lapp.

vekk megnår du kommerinnjeg ligger og venter på å kjenne hånden dinom du finner dennelille beskjedenminikke la meg liggejeg må væresikkerikke bry degom klokkatikkerjeg må bare vite bare være sikker...

so

tenkå tørre å stoppe opptenk å tørre å se opptenkå tørreå haken høynetenkå tørreå eie to av fire øynetenk å tørreå møte et blikkog oppleve at omsorgvar gevinsten du fikk.

sjuskog

seks svin på skogensamlet segsvingte segen var leise på megsamle degseks svin på skogensnudde segsvirret rundtto sa neiikke megsamme med degseks svin på skogensanset segsnuste sitttre sa heidet var...

torsdagstursframgangslimerick

Et lite sånn passe kvalitetslimerick om det å se at turbulent turtrening over tid har gitt turmening og endelig tørre turglede seg over en turende framgang på både tvangsfronten og nistefronten på ...

tullelilletrilleborg

En liten tulletrilleborg med et snev av alvor og en snert av håp om det å være en liten trille ustabil og falle i de dypeste knuseskallbunner men hver gang sprette opp igjen på ny trill.Lille trill...

kryssbehovslimerick

Et lite ikke helt kvalitetslimerick men med gode kvaliteter om det å vende i kryss fra mot seg selv til til seg selv og kunne krysse av for å ha lyttet til egne behov og gitt seg selv litt kryssord...

fell.

tilfeller av frafallingen ligningkun et tallingen plommekun et skallingen danser kun et ballingen buskapkun en stallingen spillerkun en hallingen vinnerkun en pallintet hopp kun et fallet frafallav...

substitutt.

objektivtsubjektivtmalte øyneblindekrystaller i ørenedøvemørkerøde lepperstummediamanter på fingrenenumneflorlett blomsterkjolefrossenblanke skolammetdansende grasiøsttrinnløstsyngende tonesikkertk...

borgsk.

jeg snakker og skriver et snodig språknorsklærere ville nok gitt meg melding og bråkfor hverken unnasluntrum eller tåkerokfinnes i Cappelens rosa ordbokmen å oppholde seg mellom toppen og tåen på d...

linklimerick

Et lite limerick med en link som ikke smaker like godt som medisinen som også heter Link som jeg brukte mot sure oppstøt i sin tid. Den linker derimot opp mot noe som skal spises med øynene og ikke...

allé tre.

tre menni én allealle tremellom trærtunge knærtrege skrittmenni en allétunge trærser menntrasketrettetunge trinnmellom trærmen de er tresammen om dettre menni en allévil snartvære framme.

mrømlimerick

Et lite ikke helt kvalitetslimerick om det å drømme om gamle trakter som man trakter etter å tråkke bort.En søvnforstyrret Østmarkapasient på Lade hylte i natt som et skrømtdu skulle nesten tro hun...

onkel Knut

En takkeborg til en av de mange beundringsverdige menneskene som kjemper sitt livs kamp men som likevel klarer å gi så mye godt til sine omgivelser. har du hørt om onkel Knut? det burde du absolutt...

bit

så dette er hunnei dette er kunet lite sekunden liten følelseen liten stunddefinér ikkefra bokstavenes munnfor det er eihele hunnei dette er kunvirkelighetenakkurat i denne stundsom urskiven er run...

svikt.

et skudd for baugenet skudd i nuskudd kjøpt av laugenet hjerte i tuet skudd av draugenen skadet truet skudd for baugenen brukken brubrent brukket skadeskutt og i tufor den som siktetdet var du.

unnskyld.

det var ikke til deg jeg ropte mitt neidet var ikke du snille tilgi megdet var ikke din trå det var aldri degdet var ikke ditt skritt det var kun i megendast jeg som var så svertet var så leilei av...

brå.

det var det jeg visstetross aldri fortaltat breen ikke kunne bristefor tøen trosset og tinte galtom jeg bare vissteat det kaldeste kaldtvar brånens kistehvorpå mitt navn med is var maltkunne jeg vi...

gjøreoppforut.

jeg gjorde detjeg torde detjeg gikk ut uten å være i angstens makter hva jeg så inderlig gjerne skulle ha jublet og sagtjeg gjorde detjeg torde detmen det var likevel galtfor det var på forhånd kjø...

utusikker.

jeg gruer meg jeg kan ikkesnille la meg slippejeg våger ikke vil ikkeer livredd for å glippehva vil de tenke hva vil de siGud, la meg under lakenet blihvor jeg er trygg hvor jeg veti ensomhetens si...

lukingslimerick.

Et lite litt irritert limerick om det å føle at linjene er limt og låser flere luker enn de åpner.En avisartikkelbeskrevet psykiatriblogger på Østmarka ble slett ikke blidda hun så at overskriften ...

post.

jeg kan ikke godta, jeg kan ikke akseptereat mine vinger virker være ved å eroderedog noe hindrer meg i å løfte dem og flytross noe tungt har boltet dem til blyjeg vil riste tyngden av meg, jeg vil...

barføttborg

når man føler at livet er overog man aldri skulle vært fødtnår angst og tvang tar over ingenting er pent eller søttnår meningsløsheten er gråog frykt farges rødtnår tomheten er totalog følelseslive...

agurklimerick

Et ikke så lite men heller litt for langt men likevel akkurat passe lengde-limerick om angst og agurk og avis.En skriveriskrivende psykiatrigrønnskolling på Østmarka var i dag litt stressafor hun s...

stikks

kan et stikkerstatte støymed søt musikk?kan et stikkgi deg roendu aldri fikk?kan et stikkblende synetav vonde blikk?kan et stikkbringe tilbakedem som gikk?kan et stikkpresse pinenut av din panikk?e...

månebadslimerick

Et igjen ikke akkurat kvalitetslimerick men med et sårt tiltrengt lite snev av livskvalitet om det å komme seg opp fra et gulv og helt til Estenstadmarkas topp kalt Månen og få et kvalitetskick i e...

natt til en morgen.

For første gang på snart tretten måneder opplevde jeg i natt å kaste opp. Etter timer med selvskading og dager med influensa maktet ikke kroppen mer. Den gamle følelsen var verre enn jeg hadde fore...

behovprovborg.

gang på gang får jeg mitt provpå at man skal lytte til egne behovgang på gang skulle man likevel tro at jeg sovden dagen de høyt leste opp denne lovom disse menneskelige behovfor gang på gang har j...

ensomhetstitler.

hvis det man har lærter at om man får noe kjærtom man slipper noen nærtvil det brått forsvinne i intet bli fortærtom det er erfaringen man har fått forærter det kanskje ikke så særtat man velger bl...

tomskrivetom.

jeg klarer aldri å skrive meg tomordene kommer i en konstant flomog rimene rimenelike endingener i ordstimenevar det rimrent jeg sa?det renner i allefall meg ifrai unnarenn med ord i flenguansett o...

unna.

ikke bank på!ikke bank på.jeg er ikke her. ikke nå.ikke kom inn.jeg er ikke tilstede.forsvinn!snu i døren.jeg klarer ikke denne børen.gå ut igjen!jeg kan ikke være din venn.jeg er i unnarenn.føl. m...

nei takk.

var det tidens tann som beit?en vissen visshet om at jeg stadig er på leit?tomhet i tosomhet enhet i ensomhetfeil i viktig urett i riktiggråt for gråttborte for godt?erindringens eremitt i minnets ...

forvirringslimerick

Et lite limerick om det å bli så fullstendig frynsete forfjamset i følelseskaoskrøllet at man forsøker alle triksene i boka for å føle et fnugg av fornøydhet.Ei følelsesforvirret psykiatripasient s...

heislimerick

Et lite såsåsomkvalitetslimerick om det å venne seg til å gjøre det som alle andre er vant til men som jeg ikke er helt venner med enda.En trappetrengt blondine på Østmarka fikk seg en midt i fleis...

normalskinnet kan bedra.

Tirsdag morgen og veiedag som alle andre tirsdagsmorgener. I dag kunne vår digitale venn fortelle at jeg har rundet det fortryllende femtitall. Ironisk nok da jeg skrev en bjørneborg i går og en sk...

bittborg. eller ikkesovborg.

bjørnen sover bjørnen soveri sitt lune hiden er ikke farlig bare man trår varligmen man kan jo men man kan jo aldri være tryggtyggknekkbrekkbittiveggangstisinnkroppispinntrappetrinnvirvelvindtannik...

onklene.

nettinggjerde benk og to menn i rosjeler i samme skoangst delt i toregntungt i gresset og aske på steinhimmelen ble reinhan sa du er ikke aleinto svarte jakker fire sko som har gått langtfire hende...

kvart over tolv.

jeg glipper så du slipperjeg har lukket og slukketlåst og lukketslukket og låstsagt takk for megvasket hendene av degdu skal slippe mer megjeg har glippet er leilukk døren etter deg.
surfer

surfer

30, Trondheim

Hei! Mitt navn er Ingeborg Senneset. Denne bloggen ble startet i 2009 av en da utmagret og anoreksipreget optimist som hadde en teori om at man selv aktivt kunne bidra til egen tilheling og samtidig gjøre en samfunnsnyttig innsats gjennom opplysning. Mange tusen mennesker fulgte surfingen gjennom sykehusinnleggelser, framgang og tilbakeslag, nesten-død og masse liv, og til slutt utskrivelse. Prosessen var en dannelse av Ingeborg som menneske, noe som vises gjennom kunst og tekster. Ikke alt i bloggen handler om meg, men alt er av meg. Alle tekster, tegninger, malerier og bilder er mine verk med mindre eksterne kilder er angitt. Jeg er glad i å dele så lenge det deles på riktig måte, så husk at åndsverkloven gjelder selv om jeg er åndssvak. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse. Har du spørsmål må du gjerne maile meg: isenneset@outlook.com Var fra 2012 til oktober 2013 blogger og medredaktør hos desk.no. Er fra 21.10.13 til april 2015 ansatt som journalist i Aftenpostens debattredaksjon. Du finner meg på Twitter: @Ingeborgborg

bloglovin Follow Ingeborg_borg on Twitter

Kategorier

Arkiv

hits